Део II. Живот балканских Словена у VI - X вековах.