О удружењу

О товариществе

Застава Удружења - Флаг Товарищества

zastava-udruzenje-i-logo.jpg

Грб Удружења - Герб Товарищества

logo_udruzenja.png

 

 

flag5

Удружење логораша и потомака Јасеновац - Београд је добровољна, интересно нестраначка, невладина, недобитна организација, у коју се слободно удружују грађани и правна лица, који су опредељени да раде на остваривању циљева ради којих се оснива, у складу са Законом о удружењима, Статутом а и Програмом рада Удружења.

20. март је Дан Удружења логораша и потомака Јасеновац - Београд. Тог дана 1977. године у Београду била је одржана Оснивачка Скупштина логораша логора Јасеновац и Стара Градишка, на којој је био донет оснивачки документ "Правилник о раду секције бивших заточеника логора Јасеновац и Стара Градишка".
Статутарна одлука о проглашењу Дана Удружења била је донета у Београду 19. маја 2017. године.

флажок мини

Товарищество пленных лагерей и их потомков Ясеновац - Белград является добровольной, внепартийной, неправительственной, некоммерческой организацией.

20 марта - День Товарищества. В этот день в 1977 году состоялось первое собрание Скупщины основателей Товарищества. Решение о провозглашении 20 марта Днем Товарищества было принято в Белграде 19 мая 2017 года.