Интересантна места Бугарске


Рилски манастир (Rilski manastir)
Рилски манастир (Rilski manastir)
Бугарски национални костим (Bugarski nacionalni kostim)
Бугарски национални костим (Bugarski nacionalni kostim)
Асенова тврђава (Asenova tvrđava)
Асенова тврђава (Asenova tvrđava)
Споменик "Аљоша" (Spomenik "Aljošа")
Споменик "Аљоша" (Spomenik "Aljošа")
Тврђава Устра (Tvrđava Ustra)
Тврђава Устра (Tvrđava Ustra)
Камене цркве у Иванову (Kamene crkve u Ivanovu)
Камене цркве у Иванову (Kamene crkve u Ivanovu)
Тврђава Овеч (Tvrđava Oveč)
Тврђава Овеч (Tvrđava Oveč)
Тврђава Цепина (Tvrđava Cepina)
Тврђава Цепина (Tvrđava Cepina)
Тврђава Баба Вида (Tvrđava Baba Vida)
Тврђава Баба Вида (Tvrđava Baba Vida)
Тврђава Калиакра (Tvrđava Kaliakra)
Тврђава Калиакра (Tvrđava Kaliakra)
Шуменска тврђава (Šumenska tvrđava)
Шуменска тврђава (Šumenska tvrđava)
Капела Свете Петке (Kapela Svete Petke)
Капела Свете Петке (Kapela Svete Petke)